سپرده ها و برداشت ها

ایمن، امن و رایگان

از هر یک از رمزارزهای زیر، به راحتی می

BTC | ETH | USDC | BCH | LTC | USDT | TUSD

ارز کریپتو
حداقل مقدار سپرده (Standard)
حداقل مقدار سپرده (ECN)
هزینه سپرده
Bitcoin BTC
0.003
0.034
صفر
Ethereum ETH
0.05
0.53
صفر
USD Coin USDC
100
1000
صفر
Tether USDT (ERC-20 & TRC-20)
100
1000
صفر
Bitcoin Cash BCH
04
0.4
صفر
Litecoin LTC
1
10
صفر
True USD TUSD
100
1000
صفر

برداشت وجه

با امکان برداشت در هر روز هفته، در زمان کمتر از ۲۴ ساعت به موجودی خود دسترسی پیدا کنید
آلتوم بروکرز هرگز هزینه

ارز کریپتو
حداقل مقدار برداشت
هزینه پردازش
Bitcoin BTC
0.0009
صفر
Ethereum ETH
0.014
صفر
USD Coin USDC
25
صفر
Tether USDT (ERC-20 & TRC-20)
25
صفر
Bitcoin Cash BCH
0.20
صفر
Litecoin LTC
0.30
صفر
True USD TUSD
25
صفر