شاخص ها

در برترین شاخص های بورس جهانی تجارت کنید.

آلتوم بروکرز برترترین شاخص های بورس جهانی را به شما ارائه می دهد:

شاخص اس & پی ۵۰۰

هیجان تجارت با شاخص US500 را تجربه کنید و از فرصت های ایجاد شده توسط تأثیرگذارترین شرکت های جهان که همه در یک شاخص جامع ادغام شده اند، بهره مند شوید.

شاخص نزدک

تجارت با شاخص US100 را تجربه کنید، جایی که غول های فناوری فرصت های بی نظیری را برای سرمایه گذاری های سودآور و بازده قابل توجه ارائه می دهند.

چرا با آلتوم بروکرز در شاخص ها سرمایه‌گذاری کنید؟

شاخص‌ها نشان‌دهنده عالی عملکرد کلی اقتصادی یک کشور هستند، برخلاف سهامی که عملکرد تنها یک شرکت را دنبال می‌کند.

طیف گسترده ای از محبوب ترین شاخص های بورس

اسپرد و هزینه های پایین سرمایه گذاری

دریافت اهرم بهینه برای تجارت تا سقف ۱:۴۰۰

چگونه

شاخص ها به صورت لات معامله می شوند، به عنوان مثال معامله یک لات شاخص نزدک برابر با یک واحد ازاین شاخص بورس معتبرامریکا است.

یک لات از شاخص داو جونز (US30) معادل یک واحد شاخص میباشد.

01

اگر موقعیت خرید یک لات شاخص داو جونز با نرخ ۲۷,۳۳۲ دلار بازکنید. این به معنی خرید ۲۷,۳۳۲ دلاراز این شاخص است.

02

روز بعد، قیمت شاخص داو جونز به ۲۸,۲۴۰ دلار افزایش یافت. این به معنی افزایش ارزش معامله شما به ۲۸,۲۴۰ دلار است.

03

در نتیجه اکنون شما میتونید این معامله خرید را همراه با سود ۹۰۸ دلار ببندین ( ۲۷,۳۳۲ - ۲۸,۲۴۰ دلار).

شاخص ها

مشخصات فنی

 • شاخص های نقدی

  نماد

  توضیحات

  تعداد اعشار

  قدرت نفوذ

  اندازه قرارداد

  حداقل حجم معامله

  حجم قدم معامله

  حداکثرحجم معامله

  متوسط اسپرد

  ارز

  دسترسی به بازار

  وقفه

  AUS200^

  Australia 200 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  2.60

  AUD

  دوشنبه تا جمعه: 00:50-24:00

  -

  DE40^

  German 30 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  1.30

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  ES35^

  Spain 35 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  5.60

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 09:00-21:00

  -

  EU50^

  Euro 50 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  1.90

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  FRA40^

  France 40 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  1.30

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  HK50^

  Hong Kong 50 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  6.90

  HKD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  JPN225^

  Japan 225 Cash Index

  2

  1 : 100

  100

  0.01

  0.01

  100

  11.00

  JPY

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  NED25^

  Netherlands 25 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  0.57

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 09:00 الی 22:00

  -

  UK100^

  UK 100 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  1.30

  GBP

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  US30^

  US Dow Jones Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  2.20

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  US100^

  US Nasdaq Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  1.50

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  US500^

  US 500 Cash Index

  2

  1 : 100

  1

  0.01

  0.01

  100

  0.69

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  NIFTY50^

  Nifty 50 Index Cash

  2

  1 : 20

  1

  0.01

  0.01

  100

  6.10

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 03:00-22:45

  11:55 - 12:55

 • آتی شاخص ها

  نماد

  توضیحات

  تعداد اعشار

  قدرت نفوذ

  اندازه قرارداد

  حداقل حجم معامله

  حجم قدم معامله

  حداکثرحجم معامله

  متوسط اسپرد

  ارز

  دسترسی به بازار

  وقفه

  AS200_DC22^

  Australia 200 Index Future Dec 22

  0

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  7.00

  AUD

  دوشنبه تا جمعه: 00:50-23:00

  09:30 - 10:10

  CAC40_NV22^

  France 40 Future Nov 22 CFD

  1

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  3.10

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 03:15-23:00

  -

  CHN50_NV22^

  China A50 Index Future Nov 22

  2

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  12.00

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 04:00-23:45

  11:30 - 12:00

  DAX40_DC22^

  Germany 40 Index Future December 22

  1

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  3.40

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  DJ30_DC22^

  Dow Jones 30 Index Future Dec 22

  1

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  4.80

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  ES35_NV22^

  Spain 35 Index Future Nov 22 CFD

  0

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  14.00

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 09:00-21:00

  -

  EU50_DC22^

  EU Stocks 50 Index Future Dec 22

  1

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  3.00

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  HK50_NV22^

  HK50 Index Future Nov 22

  0

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  18.00

  HKD

  دوشنبه تا جمعه: 03:15-21:00

  06:00 - 07:00 , 10:30 - 11:15

  JP225_DC22^

  Japan225 Index Future Dec 22

  0

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  18.00

  JPY

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  NED25_NV22^

  Netherlands 25 Index Future Nov 22 CFD

  2

  1 : 10

  20

  1

  1

  100

  1.30

  EUR

  دوشنبه تا جمعه: 09:00-23:00

  -

  NS100_DC22^

  Nasdaq 100 Index Future Dec 22

  1

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  1.20

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  SNGPR_NV22^

  Singapore Index Future Nov 22

  1

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  3.30

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 02:30-22:45

  11:25 - 11:50

  SP500_DC22^

  S&P500 Index Future Dec 22

  1

  1 : 10

  10

  1

  1

  100

  0.40

  SGD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  SWI20_DC22^

  Switzerland 20 Index Future December 22

  0

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  7.00

  CHF

  دوشنبه تا جمعه: 09:00-23:00

  -

  U2000_DC22^

  US Small Cap 2000 December 22 CFD

  1

  1 : 10

  1

  10

  10

  100

  1.30

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  UK100_DC22^

  UK 100 Index Future December 22

  1

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  4.00

  GBP

  دوشنبه تا جمعه: 01:00 الی 24:00

  -

  USDX_DC22^

  US Dollar Index Future Dec 22

  2

  1 : 10

  100

  1

  1

  100

  0.10

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 03:00-24:00

  -

  VIX_DC22^

  Volatility Index Dec 22 CFD

  2

  1 : 10

  1

  1

  1

  100

  0.17

  USD

  دوشنبه تا جمعه: 00:00-23:00

  -

فهرست مطالب

الزامات حاشیه

AltumBrokers uses a dynamic leverage model, which automatically adapts to the client's trading positions. This allows clients to take advantage of the maximum leverage offered, while still having limits in place.

As the client's trading volume increases, the maximum leverage offered decreases, as per the table below:

Tiers
Volume USD
Max Leverage
Margin Requirement %
Tier 1
0 – 200,000
1:50
2
Tier 2
200,000 – 500,000
1:25
4
Tier 3
500,000 – 5,000,000
1:15
6.67
Tier 4
5,000,000 – 7,000,000
1:10
10
Tier 5
>7,000,000
1:5
20

فهرست مطالب

FINANCING FEES (SWAP)

All positions left open overnight are subject to financing fees (swap).
The swap may be positive or negative, depending on the direction (buy/sell) of the position.

The rate can be found under Specifications on the MT5 platform.

Swap on indices is charged triple (x3) on Fridays.